Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Woonverzekeringen

Met een woonverzekering verzekert u uw huis voor uiteenlopende risico’s. Bijvoorbeeld brand, blikseminslag, waterschade, storm en inbraak. Ook bestaan verzekeringen voor het oplossen van meningsverschillen met uw verhuurder. Wat voor u de beste verzekering is, hangt af van uw woonsituatie en uw wensen. En natuurlijk van de precieze dekkingsomvang en tarieven die per verzekeraar verschillen.

Soorten woonverzekeringen

  • inboedelverzekering
  • opstalverzekering
  • rechtsbijstandverzekering wonen en huren modules
  • aansprakelijkheidsverzekering particulieren
  • (eventueel aangevuld met) een glasverzekering

Opstal of inboedel?
Onder opstal valt alles wat aard- en nagelvast aan een gebouw bevestigd is. Dus een laminaatvloer niet maar een verlijmde parketvloer weer wel. Alles wat u mee kunt nemen valt onder de inboedel en alles wat vastzit behoort tot de opstal. Een ingebouwde oven behoort bijvoorbeeld tot de opstal en een losse magnetron tot de inboedel.

Als huurder hoeft u normaal gesproken geen opstalverzekering af te sluiten, omdat de eigenaar van het huis waarin u woont dat meestal al heeft gedaan. Woningcorporatie DUWO heeft standaard een glasverzekering voor haar huizen afgesloten waarvoor u via uw huur betaald.

Extra Uitgebreid of All Risk?
Een extra uitgebreide dekking omvat onder meer schade ontstaan door brand, storm, vandalisme, diefstal of inbraak.
Onder een all risk of meest uitgebreide dekking vallen meer schades en vaak ook elektrische schades door bijvoorbeeld blikseminslag.

Wat precies gedekt wordt verschilt vaak per verzekeringsmaatschappij. Lees dus altijd goed op tegen welke schades een verzekering precies dekking bied, voordat u een verzekering afsluit. De gevolgen van opzet, oorlog, aardbeving en overstroming zijn in de praktijk niet te verzekeren.

Rechtsbijstandverzekering
Dit is eigenlijk geen woonverzekering, maar het komt nogal eens voor dat de verhuurder niet thuis geeft als een huurder met duizenden euro’s schade te maken krijgt door bijvoorbeeld een waterleidinglekkage. De verhuurder zit vaak niet te trappelen om buiten uw schuld ontstane schade aan uw inboedel, vloeren, wanden, plafond en dergelijke te laten herstellen. De verhuurder zal bijvoorbeeld aanbieden om u witsel te geven om een kamer zelf weer toonbaar te maken. Dan is het wel zo handig om een rechtsbijstandverzekering te hebben. U krijgt dan professionele juridische hulp om uw recht te bepalen en indien nodig te halen. Rechtsbijstandsverzekeringen bestaan vaak uit verschillende modules die dekking bieden als u in een juridisch conflict terecht komt zoals Consumentenzaken, Wonen en Werken.

Huurders vinden het vaak lastig om druk via instanties als Bouw- en woningtoezicht of de Huurcommissie op hun verhuurder uit te gaan oefenen om bijvoorbeeld een hardnekkig onderhoudsprobleem1 opgelost te krijgen. De weg om hun recht te bepalen en halen is niet altijd makkelijk. Onderhoudsklachten moeten bijvoorbeeld schriftelijk bij de verhuurder zijn gemeld voordat een huurder een procedure kan starten. Ook dan kan een Rechtsbijstandsverzekering op huur- en woonvlak helpen.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)
Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die u onbedoeld hebt veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u spullen van een ander hebt beschadigd. Of doordat iemand door uw schuld gewond is geraakt.

Vaak kan een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten met een inboedel- of opstalverzekering.

1 Vulcanus ontvangt steeds vaker berichten van leden met hardnekkige onderhoudsklachten welke in een ‘VvE complex’ wonen. Dat is een woningcomplex waar zowel huur- als koopwoningen via een zogenaamde Vereniging van Eigenaren (VvE) worden beheerd. DUWO heeft volgens deze leden moeite om de specifieke klacht binnen een redelijke termijn op te (laten) lossen via de – meestal ooit door DUWO gekozen – VvE-beheerder of een andere betrokken vastgoedeigenaar. Als u niet handig bent in zelf uw recht bepalen en halen, kunt u overwegen of een goede verzekering u daarbij kan helpen. Huurdersorganisatie Vulcanus zal voor een lid geen procedures starten, omdat huurdersorganisaties zich niet met individuele belangbehartiging bezighouden.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]