Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Nieuwe regels voor woningtoewijzing

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag1? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels van de Rijksoverheid voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens in de praktijk alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het “passend toewijzen”.

Waarom passend toewijzen?
Met het passend toewijzen wil de regering zorgen dat mensen met de laagste inkomens een verhoudingsgewijs dure woning kunnen huren en het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag laag te houden. Iedere woningcorporatie is wettelijk verplicht om zich per 1 januari 2016 in minstens 95% van de gevallen aan de nieuwe toewijzingsregels te houden. De woningcorporatie wordt een kleine marge van 5% voor uitzonderingssituaties gegund.

Op welke woning mag u reageren?
Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in onderstaande tabel zien op welke woningen uit het woningaanbod u na 2015 mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet, of heeft een hoger inkomen, dan verandert er voor u niets.

 

Uw situatie

De huur van de woning3 waarop u mag reageren is maximaal:

Eenpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen2 van maximaal € 21.9504

€ 576,874

Tweepersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 29.800

€ 576,87

Tweepersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 29.825

€ 576,87

Drie- of meerpersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 29.800

€ 618,24

Drie- of meerpersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 29.825

€ 618,24

1 De huurtoeslaggrens is in 2015 € 21.950 voor eenpersoonshuishoudens en € 29.800 voor meerpersoonshuishoudens.
2 Het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen, wel voor de grootte van het huishouden).
3 Kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten.
4 Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2015. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.

Hoe werkt de inkomenstoets bij passend toewijzen?
Daarvoor wordt dezelfde inkomenstoets gebruikt die nu al geldt voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Daarvoor verstrekt de Belastingdienst inkomensverklaringen. Als het inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt, moet een passende woning worden toegewezen. Bij het passend toewijzen wordt niet getoetst op het vermogen; het inkomen van inwonende kinderen telt ook niet mee.

Uitzonderingen
Jongeren krijgen slechts huurtoeslag op het deel van de huur tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 403,06 in 2015). Toch geldt ook voor hen dat een woning passend is als die een huur heeft tot de aftoppingsgrens.
De passendheidstoets geldt ook voor toewijzingen aan studenten en toegelaten asielzoekers. Zij hoeven geen inkomen op te geven, maar hebben wel een verklaring van inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs nodig respectievelijk een verklaring van het COA.
Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Wel vindt er een inkomenstoets plaats om te zorgen dat de lagere inkomens betaalbaar gehuisvest worden.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Woningtoewijzing] [Verhuurders] [Storingsnummers] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]