Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Woningklachten

De eigenaar van een woning is er verantwoordelijk voor dat de woning in een redelijke staat van onderhoud blijft verkeren, zodat de huurder deze op een normale manier kan blijven gebruiken. Bij achterstallig onderhoud aan uw woning moet u de verhuurder/eigenaar daarvan eerst schriftelijk in kennis stellen. Weigert deze het achterstallig onderhoud aan te pakken, dan kunt u het vakteam Bouw- en woningtoezicht inschakelen. Deze zorgt dan voor opname van de gebreken aan uw woning.

Gegronde klachten
Als uw klachten gegrond zijn, krijgt de verhuurder/eigenaar het verzoek om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Deze moeten binnen een door de gemeente gestelde termijn plaatsvinden. De termijn is afhankelijk van de aangetroffen gebreken. Zijn de voorzieningen na het verstrijken van de termijn niet getroffen of zijn de werkzaamheden nog niet begonnen, dan volgt een aanzegging tot het toepassen van bestuursdwang (aanschrijving). De verhuurder krijgt dan nogmaals de gelegenheid om binnen een vastgestelde termijn het onderhoud uit te voeren. Na deze termijn laat de gemeente de werkzaamheden zonder kennisgeving uitvoeren. Dit op kosten van de verhuurder/eigenaar.

Aanvraag/bestel procedure
Informeer uw verhuurder/eigenaar eerst per brief schriftelijk over het achterstallig onderhoud.

Pakt uw verhuurder/eigenaar het achterstallig onderhoud niet aan:

  1. Stuur een kopie van de brief aan verhuurder/eigenaar naar vakteam Bouw- en woningtoezicht, Postbus 53, 2600 AB Delft.
  2. De inspecteur Bouw- en woningtoezicht maakt vervolgens een afspraak om te bekijken of uw klachten gegrond zijn.
  3. De klachten worden beoordeeld aan de hand van de geldende wetten en voorschriften.
  4. In bijzondere gevallen kunt u ook de Huurcommissie inschakelen.
[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Huurcommissie] [Klachtencommissie] [Woningklachten] [Woningtoewijzing] [Ziek/gehandicapt] [Misstanden] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]