Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Vulcanus Nieuws

In het mededelingenblad ‘Vulcanus Nieuws’ van december 2010 wordt u in het laatste artikel naar deze website verwezen als u verder geÔnteresseerd bent in hoe DUWO’s toekomstplannen er voor uw woning en buurt uitzien.

Zoals beloofd kunt u hier de complexstrategieŽn 2010 van DUWO in tabelvorm vinden.

DUWO informeerde Vulcanus begin 2011 dat zij de gemeente Delft op de hoogte heeft gebracht van haar voornemens om sociale huurwoningen woningen in de verkoop te zetten of herbestemmen. De gemeente liet daarop weten dat zij rekening houdt met verschillende belangen en tot een goed overwogen standpunt hierover wil komen. Zoiets kost de nodige tijd en hiervoor heeft DUWO begrip getoond.

In het mededelingenblad Vulcanus Nieuws van juni 2011 kon u de toen actuele stand van zaken over het herbestemmen en afstoten van niet-studenten woningen lezen. Omdat de DUWO plannen ter beoordeling bij de gemeente Delft liggen, heeft Vulcanus in oktober 2011 bij DUWO naar de stand van zaken geÔnformeerd.

Begin november 2011 gaf DUWO aan dat zij hopen dat de gemeente Delft voor 2012 op de plannen van DUWO reageert. Daarnaast ontving Vulcanus een nieuw complexstrategieŽn 2011 van DUWO. In dit overzicht geeft DUWO aan hoe zij denkt dat de toekomstplannen er na de beoordeling door de gemeente Delft voor uw woning en buurt gaan uitzien.

Om de Vulcanus Nieuws edities of complexstrategieŽn van DUWO tabel te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]