Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Nieuwe beloningsnormen voor top woningcorporaties

Mensen met een topfunctie bij woningcorporaties en andere (semi)publieke organisaties mogen sinds 2013 niet meer verdienen dan 130% van een ministersbezoldiging.
Minister Stef Blok (Wonen, VVD) heeft normen vastgesteld voor de salarissen van bestuurders van woningcorporaties. Afhankelijk van de grootte van de corporatie geldt een maximum. De normen zijn een aanvulling op de Wet Normering Topinkomens (WNT1) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen.
Per 1 januari 2015 ging het salarisplafond voor bestuurders in de (semi)publieke sector onder de noemer van de WNT2 verder omlaag naar 100% van een ministerssalaris. Het WNT2 werd op een speciaal ingelaste stemming op 22 december 2014 door de Eerste Kamer aangenomen.

Publicatie salarissen 2011
In november 2012 kondigde minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij deze normen vast zou stellen. Uit een overzicht van de salarissen over 2011 bleek dat gemiddelde bezoldiging toegenomen was ten opzichte van het jaar daarvoor. Blok noemde dat zeer teleurstellend: ‘Na jaren van discussie had een daling of op zijn minst een stabilisatie de sector gesierd’.

Normbedragen 2014 voor topfunctionarissen woningcorporaties
Er is een staffel van maximum-beloningen opgesteld, gebaseerd op het aantal in bezit zijnde woongelegenheden en overige verhuureenheden en het aantal inwoners in de gemeente waarin de corporatie het grootste deel van haar bezit heeft.

De bezolding voor mensen met een topfunctie bij woningcorporaties is uitgewerkt in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014. Natuurlijk bevat de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014, welke op 29 november 2013 werd gepubliceerd in de Staatscourant, beloningstabellen welke de maximale bezoldigingsniveau’s markeren. De maximaal mogelijke bezoldiging was voor 2014 € 230.434, waarvan € 34.871 voor pensioen en € 6.263 voor onkosten.

Commissarissen ook aan banden
Met ingang van het WNT1 in 2014 zijn naast de topfunctionarissen ook de bezoldigingen van hun toezichthouders, zoals commissarissen, aan banden gelegd. Het maximum voor leden en voorzitters van toezichthoudende organen bedraagt 5% respectievelijk 7,5% per kalenderjaar van de voor de betreffende corporatie geldende maximum bezoldiging.
Onder het WNT2 mogen toezichthouders, zoals commissarissen, meer bezoldiging ontvangen. Het maximum voor leden en voorzitters van toezichthoudende organen bedraagt 10% respectievelijk 15% per kalenderjaar van de voor de betreffende corporatie geldende maximum bezoldiging. Bestaande beloningen van toezichthouders die boven de maximum bezoldiging uitkomen blijven gelden tot 1 januari 2018 en worden dan in 3 jaar afgebouwd. Vergoedingen die onder het WNT1 waren afgesproken mogen na de invoering van het WNT2 verhoogd worden tot de nieuwe percentages.

Overgangsregeling
De WNT1 kende een overgangsregeling om een kansrijke juridische aanvechting door onbeschofte topfunctionarissen te bemoeilijken. Bestuurders van woningcorporaties die nog een beloning hebben boven de WNT norm hebben moeten hun beloning afbouwen naar de WNT2 norm. Dit betekent dat alle zittende topfunctionarisen op 1 januari 2022 aan de WNT2 norm moeten voldoen.

Openbaarmakingsplicht
De bezoldigingen van bestuurders en commissarissen over 2013 en toekomstige jaren moeten op naam openbaar worden gemaakt. Afhankelijk van de organisatiestructuur en omstandigheden kan ook een openbaarmakingsplicht gelden voor de leden van overige managementlagen.

WNT bezoldigingsmaxima woningcorporaties voor 2018

Bezoldigingsklasse

Bestuurder

Voorzitter RvC (15%)

Leden RvC (10%)

A

€ 87.000

€ 13.050

€ 8.700

B

€ 98.000

€ 14.700

€ 9.800

C

€ 110.000

€ 16.500

€ 11.000

D

€ 118.000

€ 17.700

€ 11.800

E

€ 137.000

€ 20.550

€ 13.700

F

€ 156.000

€ 23.400

€ 15.600

G

€ 176.000

€ 26.400

€ 17.600

H

€ 187.000

€ 28.050

€ 18.700

WNT bezoldigingsmaxima woningcorporaties voor 2019

Bezoldigingsklasse

Bestuurder

Voorzitter RvC (15%)

Leden RvC (10%)

A

€ 91.000

€ 13.650

€ 9.100

B

€ 102.000

€ 15.300

€ 10.200

C

€ 114.000

€ 17.100

€ 11.400

D

€ 123.000

€ 18.450

€ 12.300

E

€ 142.000

€ 21.300

€ 14.200

F

€ 162.000

€ 24.300

€ 16.200

G

€ 183.000

€ 27.450

€ 18.300

H

€ 194.000

€ 29.100

€ 19.400

WNT bezoldigingsmaxima woningcorporaties voor 2020

Bezoldigingsklasse

Bestuurder

Voorzitter RvC (15%)

Leden RvC (10%)

A

€ 94.000

€ 14.150

€ 9.400

B

€ 106.000

€ 15.900

€ 10.600

C

€ 118.000

€ 17.700

€ 11.800

D

€ 127.000

€ 19.050

€ 12.700

E

€ 147.000

€ 22.050

€ 14.700

F

€ 168.000

€ 25.200

€ 16.800

G

€ 189.000

€ 28.350

€ 18.900

H

€ 201.000

€ 30.150

€ 20.100

De bedragen in de beloningstabellen zijn een optelsom van beloning, onkostenvergoeding, eindejaarsuitkering en de pensioenbijdrage van de werkgever. De componenten zijn communicerende vaten: bij een hogere pensioenbijdrage moeten beloning, eindejaarsuitkering  of onkostenvergoeding worden verlaagd. De WNT regelt ook een maximale ontslagvergoeding van € 75.000 en een verbod op bonussen, winstdeling en andere vormen van variabele beloning.

Woningcorporatie DUWO valt in bezoldigingsklasse H. De kleinere woningcorporatie Bergopwaarts valt in bezoldigingsklasse E. De uitvoering van de WNT is niet eenvoudig, er is zelfs een WNTgids.nl website voor in de lucht.

Topfunctionarissen en de Woningwet
Naast de WNT en de daaraan verbonden bezoldigingsnormen moeten bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties van de Woningwet met meer zaken rekening houden. Bestuurders en commissarissen worden tegenwoordig voor (zittings)termijnen die hoogstens 4 jaar mogen duren (her)benoemd. Voor commissarissen geldt aanvullend dat zij niet langer dan 2 zittingstermijnen bij een woningcorporatie actief mogen zijn. Iemand die bestuurder of commissaris bij een woningcorporatie wil worden of is moet daarnaast voorafgaand aan iedere beoogde (zittings)termijn een geschiktheid en betrouwbaarheid toets bij de Autoriteit Woningcorporaties ondergaan.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]