Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Storingsnummers

Als zich serieuze technische storingen in of aan uw woning voordoen waar noemenswaardige kosten aan verbonden zijn moeten deze door de verhuurder worden opgelost. U kunt daar een reparatieverzoek voor indienen.

Niet spoedeisende reparaties
Niet spoedeisende reparaties aan uw DUWO woning die buiten de kleine onderhoudswerkzaamheden vallen, worden in Delft uitgevoerd door het onderhoudsbedrijf Vastgoed Service. Als er iets kapot gaat buiten of binnen uw woning, kunt u daar een reparatieverzoek indienen.  Dit kan telefonisch (015 – 251 67 00) , schriftelijk, per e-mail of via een webformulier en geldt voor alle DUWO huurders, met of zonder serviceabonnement.

Ook bij glasbreuk kunt u bij Vastgoed Service terecht.

Bij calamiteiten buiten kantoortijden kunt u ook terecht bij Vastgoed Service (24 uur per dag dus).

Alleen voor een rioolverstopping belt u de firma Riool Reinigings Service (RRS) (tel. 070 – 336 88 88).

Voor llifstoringent staan de naam en het telefoonnummer het van het door DUWO ingehuurde onderhoudscontractbedrijf aangegeven op/in de installatie.

Spoedeisende reparaties
Als spoedeisende technische problemen of schade aan of rond uw woning hersteld moet worden kunt u hiervoor ook buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met de volgende storingsdiensten:

Vastgoed Service
015 – 251 67 00, voor alle technische storingen, behalve rioolverstopping

Riool Reinigings Service (RRS)
070 – 336 88 88, voor verstoppingen van de riolering, afvoerleidingen, toilet en dergelijke

Nationaal storingsnummer gas en stroom
0800 – 9009 (gratis), voor alle gas- en elektriciteit toevoerstoringen

Uw melding komt direct terecht bij uw lokale netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de levering voor gas en/of stroom. Uw netbeheerder kan u adviseren wat u moet doen en neemt gelijk maatregelen als dat nodig is.

Evides Waterbedrijf
0900 – 0787 (lokaal tarief), voor watertoevoerstoringen

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Woningtoewijzing] [Verhuurders] [Storingsnummers] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]