Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Puntensysteem

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) – oftewel het puntensysteem – WWS meet de kwaliteit van een huurwoning aan de hand van punten. Voor sociale huurwoningen bepaalt het aantal punten meteen de maximale (kale) huur die DUWO daarvoor mag rekenen. Het energielabel en daardoor de energieprestatie van een huurwoning telt mee in het puntensysteem.

Controleer of u niet teveel huur betaald
Om het puntentotaal voor uw woning uit te rekenen moeten vragen over de oppervlakte, energieprestatie, keuken, sanitair, WOZ-waarde en voorzieningen van uw huis worden beantwoord. De optelsom van alle punten bepaalt de maximale (kale) huurprijs die voor sociale huurwoningen wettelijk is toegestaan. Een hogere huurprijs mag DUWO u dus niet vragen, een lagere huurprijs wel. Dat lijkt lastig, maar is via internet makkelijker dan u misschien denkt.

Bij de Huurcommissie kunt u zelf een huurprijscheck voor uw huis uitvoeren. De hiervoor benodigde informatie en huurprijschecker vindt u op het internet onder www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling.
Op de website Energieprestatie-online kunt u met behulp van een postcode en huisnummer het geldende energielabel van uw huis zelf opzoeken en nakijken.
U kunt de WOZ-waarde van uw woning niet op internet opzoeken. Hoewel de overheid plannen had voor een openbaar toegankelijke website met WOZ-waarden van alle woningen in Nederland, is die website niet van de grond gekomen. Als u de WOZ-waarde van uw huis wilt weten kunt u twee dingen doen.

  • U kunt uw gemeente verzoeken om een WOZ-beschikking van uw woning.
  • U kunt bij uw verhuurder vragen naar de WOZ-waarde van uw woning. Omdat uw verhuurder jaarlijks WOZ belasting voor uw huis aan de gemeente moet betalen weet ook DUWO of de eigenaar waarvoor DUWO uw woning beheert de WOZ-waarde van uw woning.

ISinds 2016 moeten huurders in de eerste acht weken van het kalenderjaar een WOZ-beschikking krijgen. Wie de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld te hoog vindt kan dan ook binnen een aantal weken bezwaar maken tegen die waarde.

Huurprijs te hoog stel huurverlaging voor
Als u denkt dat uw verhuurder meer huur voor uw woning vraagt dan volgens de puntentelling van het woningwaarderingsstelsel (WWS) mogelijk is kunt u na ontvangst van een voorstel tot huurverhoging van uw verhuurder voor 1 juli zelf een voorstel tot huurverlaging doen. Daarvoor heeft de huurcommissie een modelbrief waaraan u uw zelfberekende puntentelling moet toevoegen.
Als een verhuurder en huurder onderling niet uit maximale huur en puntenkwesties komen kan de Huurcommissie zulke geschillen beslechten. In een procedure stelt de Huurcommissie dan het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.

Om documenten te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]