Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
31 maart 2020

Nieuw puntensysteem

Op 1 oktober 2015 wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) – oftewel het puntensysteem – aangepast. Het WWS meet de kwaliteit van een huurwoning aan de hand van punten. De aanpassingen gelden alleen voor zelfstandige woningen. Het WWS voor onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, blijft ongewijzigd. Voor sociale huurwoningen bepaalt het aantal punten meteen de maximale (kale) huur die DUWO daarvoor mag rekenen. Het energielabel en daardoor de energiezuinigheid van een huurwoning blijft meetellen in het puntensysteem.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het WWS?

  • De WOZ-waarde van een woning gaat gemiddeld voor 25% de maximale huurprijs bepalen.
  • De WOZ-waarde vervangt de WWS-onderdelen woonvorm en woonomgeving en de aftrekpunten bij hinderlijke situaties.
  • De schaarstepunten (extra punten voor woningen in woningschaarsteregio’s zoals Amsterdam en Leiden) worden afgeschaft.
  • De maximale huurprijs wordt eenmalig gemiddeld met 3,8% verlaagd.

Controleer of u niet teveel huur betaald
Door de rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem zal de maximaal toegestane huur van veel woningen op 1 oktober 2015 veranderen. Lang niet altijd hebben de WWS veranderingen gevolgen voor uw huur. Tenzij de op 1 oktober 2015 maximaal toegestane huur van uw woning lager uitvalt dan de huurprijs die u er voor oktober 2015 voor betaalde. In dat geval kunt u DUWO een huurverlaging voorstellen waarop DUWO moet ingaan.

Aanvankelijk was DUWO van plan om de huurders van zelfstandige woonruimte per brief te laten weten hoe DUWO om zal gaan met het aan te passen puntensysteem. Deze keuze getuigde van het professioneel om willen gaan omgaan met huurders, want Vulcanus heeft al vaker gemeten dat lang niet iedere DUWO huurder deze of DUWO’s website bezoeken. Op 1 oktober 2015 werd Vulcanus gemeld dat DUWO de geplande brievenronde heeft afgeblazen, omdat DUWO met topdrukte op het DUWO secretariaat zit. De aan Vulcanus toegezonden verklaring over hoe DUWO met het nieuwe puntensysteem omgaat kunt u hieronder  lezen.

Hoe gaat DUWO met het nieuwe WWS om?
Het nieuwe WWS, met WOZ-component, leidt tot een nieuwe woningwaardering en daarmee maximale huurprijs voor al onze circa 14.000 zelfstandige woningen. Het is dus een flinke operatie om voor elke woning de nieuwe maximale huurprijs te bepalen, voor onze beheerwoningen moeten we bijvoorbeeld de WOZ-waarden ontvangen van de eigenaren. Bovendien vraagt het een wijziging van ons automatiseringssysteem, waarin de huurprijzen worden bepaald. Met dit alles zijn we hard bezig, maar het is nog niet allemaal gereed (daarin zijn we overigens zeker niet de enige corporatie).

Wij hebben daarom besloten de tijd te nemen tot 1 januari 2016, zodat we zeker weten dat we alle huren correct in de administratie hebben staan. Huurders ondervinden hiervan geen hinder. Voor bijna al onze huurwoningen geldt dat de nieuwe maximale huurprijs boven de huidige huren ligt (omdat DUWO vaak ook niet de maximale huur vraagt).

Voor het beperkte aantal woningen waarvoor de huurder aanspraak kan maken op een huurverlaging zal DUWO zelf proactief de huren per 1 januari verlagen en het verschil met terugwerkende kracht aan de huurder uitkeren.

Voor meer informatie verwijst DUWO naar de DUWO website.

Huurprijs zelf checken
Om het puntentotaal voor uw woning uit te rekenen moeten vragen over de oppervlakte, energieprestatie, keuken, sanitair, WOZ-waarde en voorzieningen van uw huis worden beantwoord. De optelsom van alle punten bepaalt de maximale (kale) huurprijs die wettelijk is toegestaan. Een hogere huurprijs mag DUWO u dus niet vragen, een lagere huurprijs wel. Dat lijkt lastig, maar is via internet makkelijker dan u misschien denkt.

Bij de Huurcommissie kunt u zelf een huurprijscheck voor uw huis uitvoeren. De hiervoor benodigde informatie en huurprijschecker vindt u op het internet onder www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling. Op de website www.zoekuwenergielabel.nl kunt u het energielabel van uw huis opzoeken. U kunt de WOZ-waarde van uw woning niet op internet opzoeken. Hoewel de overheid plannen had voor een openbaar toegankelijke website met WOZ-waarden van alle woningen in Nederland, is die website begin oktober 2015 niet in de lucht.

Als u in 2015 de WOZ-waarde van uw huis wilt weten kunt u twee dingen doen.

  • U kunt uw gemeente verzoeken om een WOZ-beschikking over 2015 van uw woning.
  • U kunt bij uw verhuurder vragen naar de WOZ-waarde van uw woning in 2015. Omdat uw verhuurder jaarlijks WOZ belasting voor uw huis aan de gemeente moet betalen weet ook DUWO of de eigenaar waarvoor DUWO uw woning beheert de WOZ-waarde van uw woning.

In 2016 moeten huurders in de eerste acht weken van het kalenderjaar een WOZ-beschikking krijgen. Wie de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld te hoog vindt kan dan ook bezwaar maken tegen die waarde.

Voor extra achtergrondinformatie verwijzen wij u naar Puntensysteem huurwoning waar u nader achtergrondinformatie over het woningwaarderingsstelsel kunt vinden en de circulaire MG 2015-04.

Om documenten te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2020] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]