Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
2 maart 2021

Oproep Algemene Ledenvergadering

Door noodgedwongen uitstel van een uitgeschreven Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur de leden van de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus hierbij opnieuw uit voor een Algemene Ledenvergadering op:
maandag 27 juli 2020

Plaats en aanvang:
‘Delftstede’
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
19.30 uur
(zaal open vanaf 19.15 uur)

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag 2019
6. Verslag van de Kascommissie / Jaarrekening 2019
7. Verslag 2019 van door Vulcanus voorgedragen commissaris(sen) voor DUWO
8. Activiteitenplan en begroting 2020
9. Training voor bewonerscommissieleden
10. Toekomst Vulcanus en statutenwijziging
11. Rondvraag
12. Sluiting

DEZE VERGADERING HEEFT INMIDDELS PLAATSGEVONDEN.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2021] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]