Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
16 juli 2020

Oproep Algemene Ledenvergadering

Door noodgedwongen uitstel van een uitgeschreven Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur de leden van de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus hierbij opnieuw uit voor een Algemene Ledenvergadering op:
maandag 27 juli 2020

Plaats en aanvang:
‘Delftstede’
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
19.30 uur
(zaal open vanaf 19.15 uur)

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag 2019
6. Verslag van de Kascommissie / Jaarrekening 2019
7. Verslag 2019 van door Vulcanus voorgedragen commissaris(sen) voor DUWO
8. Activiteitenplan en begroting 2020
9. Training voor bewonerscommissieleden
10. Toekomst Vulcanus en statutenwijziging
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voor deze Algemene Ledenvergadering gelden wegens de beperkingen en maatregelen tegen het coronavirus bijzondere regels!
Zonder reservering vooraf wordt niemand tot de Algemene Ledenvergadering op 27 juli 2020 toegelaten!
DE RESERVERINGSTERMIJN IS INMIDDELS VERSTREKEN.
Bevestigingen werden verzonden naar alle leden welke correct hadden gereserveerd voor de aanstaande 1,5 meter afstand vergadering.

Omdat de aanstaande vergadering onder uitzonderlijke omstandigheden moet plaatsvinden, verzoeken wij de leden welke hebben gereserveerd en daarover post van de vereniging ontvingen de berichtgeving op deze webpagina in de gaten te houden.

Anderhalvemetersamenleving
Bijeenkomen zoals bijvoorbeeld vorig jaar kan binnen de overheidsrichtlijnen, welke fysieke ‘sociale interactie’ binnen Vulcanus en met anderen beperken, voorlopig niet.

Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering zijn een reeks COVID-19 gerelateerde regels en voorschriften van toepassing om op een verantwoorde wijze bijeen te kunnen komen:

 • Ieder lid dat wil deelnemen moet vóór zondag 12 juli 2020 vooraf hebben gereserveerd.
 • De vereniging zal iedere ontvangen correcte reservering van een lid na ontvangst tijdig bevestigen.
 • Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten COVID-19 symptomen vertoont, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • In een gezondheidscheckgesprek vooraf tussen bestuur en deelnemer wordt ingeschat of deelname risico’s oplevert.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van binnenkomst tot vertrek (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Bij binnenkomst wordt er gebruik gemaakt van desinfectie.
 • Iedereen krijgt een vaste zitplaats aangewezen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak uw handen en zit met uw handen niet aan uw gezicht.
 • Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
 • Zeventigplussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

Bedenk dat de vereniging verantwoordelijk is dat de vergadering volgens de COVID-19 gerelateerde regels en voorschriften verloopt. Het is in niemands belang om wegens handelen in strijd hiermee strafbaar te worden gesteld.

Voorbereiding van de vergadering voltooid
De op de Algemene Ledenvergadering ter sprake in te brengen agendapunten zijn uiteraard begin maart jl. al bekendgemaakt en zijn nog gewoon van kracht.
De aan de orde komende jaarstukken en overige vergaderstukken zijn allemaal voor de reeks landelijke en gemeentelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opgemaakt en zijn ook gewoon nog van kracht. Na sluiting van de aanmeldingstermijn zijn deze stukken correct verzonden naar alle leden welke zich tijdig als vergaderdeelnemer bij de vereniging hebben aangemeld. Deze leden zijn daarnaast allemaal tijdig schriftelijk op de hoogte gebracht dat de vergadering niet zoals gepland op 25 maart 2020 kon doorgaan.
Na sluiting van de reserveringstermijn werden prompt brieven verzonden naar alle leden welke correct hadden gereserveerd voor de aanstaande 1,5 meter afstand vergadering volgens de geldende hygiëne- en overige maatregelen.

Tot slot
Hoewel bijzonder onverkwikkelijk, zal zonder correcte reservering niemand tot de 1,5 meter afstand vergadering op 27 juli 2020 worden toegelaten en na de vergadering er ook geen gezellig samenzijn achteraf zijn.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2020] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]