Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
28 mei 2020

Oproep Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur de leden van de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus uit voor een Algemene Ledenvergadering op:
woensdag 25 maart 2020

Plaats en aanvang:
Kegel- en Partycentrum “Kalf de Gaech”
Mozartlaan 424 – 426, 2625 CS Delft

20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag 2019
6. Verslag van de Kascommissie / Jaarrekening 2019
7. Verslag 2019 van door Vulcanus voorgedragen commissaris(sen) voor DUWO
8. Activiteitenplan en begroting 2020
9. Training voor bewonerscommissieleden
10. Toekomst Vulcanus en statutenwijziging
11. Rondvraag
12. Sluiting

Vulcanus leden die willen deelnemen moeten zich vóór zondag 15 maart 2020 aanmelden.
Aanmelden kan per e-mail (bestuur@ho-vulcanus.nl) of schriftelijk (Vulcanus, Kamer 126, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft) of via het antwoordapparaat (015 – 213 45 54). Vergeet bij aanmelding niet om uw naam en woonadresgegevens te vermelden.

De bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering kon wegens maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet doorgaan op 25 maart 2020.
Voor verenigingen zijn op 24 april 2020 tijdelijke voorzieningen in de wet opgenomen met betrekking tot hun Algemene Ledenvergaderingen en verslaglegging welke (terugwerkend) op 16 maart 2020 in werking traden.
Deze tijdelijke wetgeving regelt en legaliseert het door het bestuur van verenigingen uitstellen van Algemene Ledenvergaderingen en oprekken van termijnen tot vergaderen weer mogelijk is.

Praktische gevolgen van de afgelasting

 • Tot de overheidsmaatregelen en tijdelijke wetgeving tegen de verspreiding van het coronavirus zijn opgeheven zou het in de gegeven omstandigheden wegens geldende beperkingen en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn een Algemene Ledenvergadering plaats te laten vinden.
  De vergadering is hierdoor uitgesteld, maar zal in de toekomst plaatsvinden.
 • De bijbehorende jaarstukken en overige vergaderstukken voor bovengenoemde Algemene Ledenvergadering zijn allemaal voor de reeks landelijke en gemeentelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opgemaakt.
 • Na sluiting van de aanmeldingstermijn zijn deze stukken normaal verzonden naar alle leden welke zich tijdig (voor 15 maart 2020) als vergaderdeelnemer bij de vereniging hebben aangemeld.
  Deze leden zijn daarnaast allemaal tijdig schriftelijk op de hoogte gebracht dat de vergadering niet zoals gepland op 25 maart 2020 kon doorgaan.
  Zij zullen persoonlijk worden opgeroepen als een nieuwe vergaderdatum, plaats en begintijd bekend zijn.
 • Alle opgemaakte vergaderstukken en de agenda zijn en blijven gewoon van kracht.
 • Zodra de omstandigheden verantwoord vergaderen weer toelaten zullen berichten hierover hier aan alle leden van Vulcanus bekend worden gemaakt.
  Houd de berichtgeving op deze webpagina dus in de gaten.
[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2020] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]