Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Oproep Algemene Ledenvergadering

Door noodgedwongen uitstel van een uitgeschreven Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur de leden van de Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus hierbij opnieuw uit voor een Algemene Ledenvergadering op:
maandag 27 juli 2020

Plaats en aanvang:
‘Delftstede’
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
19.30 uur
(zaal open vanaf 19.15 uur)

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag 2019
6. Verslag van de Kascommissie / Jaarrekening 2019
7. Verslag 2019 van door Vulcanus voorgedragen commissaris(sen) voor DUWO
8. Activiteitenplan en begroting 2020
9. Training voor bewonerscommissieleden
10. Toekomst Vulcanus en statutenwijziging
11. Rondvraag
12. Sluiting

DEZE VERGADERING HEEFT INMIDDELS PLAATSGEVONDEN.

NOODGEDWONGEN UITSTEL JAARVERGADERING 2021 WEGENS COVID-19 MAATREGELEN
De Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering wordt normaal gesproken gehouden voor de maand mei. Helaas kan door COVID-19 gerelateerde regels en voorschriften echter voorlopig niet fysiek worden vergaderd. Met andere woorden vergaderen in 2021 is en lijkt vooralsnog even lastig als het in 2020 was. Toen moesten vergaderingen tussen de lockdowns onder uitzonderlijke anderhalvemetersamenleving omstandigheden plaatsvinden. Zodra bijeenkomen weer kan binnen de overheidsrichtlijnen wordt de Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen.

Praktische gevolgen van het uitstel

  • Tot de overheidsmaatregelen en tijdelijke wetgeving tegen de verspreiding van het coronavirus zijn opgeheven zou het in de gegeven omstandigheden wegens geldende beperkingen en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn een Algemene Ledenvergadering plaats te laten vinden.
    De vergadering is hierdoor uitgesteld, maar zal in de toekomst plaatsvinden.
  • Zodra de omstandigheden verantwoord vergaderen weer toelaten zullen berichten hierover hier aan alle leden van Vulcanus bekend worden gemaakt.
    Houd de berichtgeving op deze webpagina dus in de gaten.
[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2021] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]