Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Onderhoud

Onderhoud wordt bij woningcorporaties in twee hoofdsoorten onderscheiden.

  • Planmatig onderhoud - dit zijn door de corporatie van tevoren ingeplande onderhoudsactiviteiten.
  • Niet planmatig onderhoud - dit zijn onvoorziene activiteiten als reparatiemeldingen van huurders.

Hierbij moet worden opgemerkt dat planmatig onderhoud kostenmatig veel makkelijker en beter valt te beïnvloeden dan niet planmatig onderhoud. DUWO probeert sinds 2009 planmatig onderhoud zoveel mogelijk uit te stellen en naar de toekomst door te schuiven om de financiële positie van de corporatie te maximaliseren. Deze bezuinigingskeuze vertaalt zich sindsdien in duidelijke cijfers.

Jaar

Reservering planmatig onderhoud per DUWO woning

2010

€ 944,79

2011

€ 737,26

2012

€ 598,51

2013

€ 445,11

2014

€ 420,84

2015

€ 418,04

2016

€ 472,34

2017

€ 466,53

2018

€ 479,86

Opmerkelijk daarbij is dat DUWO voor de jaren 2013 tot en met 2015 geen plannen kon aanleveren waarin stond vermeld waaraan de planmatig onderhoudsgelden worden/zijn uitgegeven.

Ook moet worden opgemerkt dat het planmatig onderhoud van woningen die door DUWO voor andere woningcorporaties beheerd buiten DUWO om door de eigenaren wordt vastgesteld.
In complexen waar DUWO meer dan de helft van de woningen heeft verkocht wordt het planmatig onderhoud door een Vereniging van Eigenaren (VVE) waarin DUWO het niet meer voor het zeggen heeft vastgesteld.

Onderhoud in cijfers
In de periode 2006 tot en met 2009 werd door DUWO organisatiewijd gemiddeld 18,42% van de totale inkomsten voor alle soorten onderhoud gereserveerd. Het jaar 2010 was binnen DUWO op onderhoudsvlak een uitschieter. Hieronder kunt u de hoofdlijnen van de onderhoudsreserveringen van de afgelopen jaren inzien:

Jaar

Percentage van de totale inkomsten van DUWO gereserveerd voor
 alle soorten onderhoud

Percentage van de totale inkomsten van DUWO gereserveerd voor planmatig onderhoud

2010

25,03%

16,69%

2011

17,40%

10,02%

2012

16,19%

8,89%

2013

8,37%

6.89%

2014

10,44%

6,33%

2015

14,58%

8,97%

2016

14,81%

8,68%

2017

13,48%

7,73%

2018

14,67%

8,38%

Totaal 2018 € 20.129.631,=, waarvan € 11.497.950,= planmatig onderhoud en € 6.050.500,= niet planmatig.
Totaal 2017 € 18.784.521,=, waarvan € 10.762.816,= planmatig onderhoud en € 5.732.550,= niet planmatig.
Totaal 2016 € 18.354.521,=, waarvan € 10.746.192,= planmatig onderhoud en € 5.459.960,= niet planmatig.
Totaal 2015 € 17.246.872,=, waarvan € 10.612.782,= planmatig onderhoud en € 5.092.650,= niet planmatig.
Totaal 2014 € 15.554.071,=, waarvan € 9.427.606,= planmatig onderhoud en € 4.782.680,= niet planmatig.
Totaal 2013 € 15.966.459,=, waarvan € 9.232.089,= planmatig onderhoud en € 3.965.380,= niet planmatig.
Totaal 2012 € 11.101.444,=, waarvan € 6.155.000,= planmatig onderhoud en € 3.761.275,= niet planmatig.
Totaal 2011 € 11.741.674,=, waarvan € 6.764.082,= planmatig onderhoud en € 3.822.168,= niet planmatig.
Totaal 2010 € 14.263.479,=, waarvan € 9.507.138,= planmatig onderhoud en € 3.714.206,= niet planmatig.
Het  woningbezit van DUWO is op 1 januari 2013 door het verkrijgen van duizenden woningen in Leiden met 33% toegenomen en ook nadien blijven toenemen.
In de totaalbedragen aan onderhoud zitten behoudens planmatig en niet planmatig onderhoud enkele andere (kleinere) kostenposten verwerkt zoals; kosten voor het instandhouden van Verenigingen van Eigenaren, onderhoud accomodate/wasmachines, schoonmaken en het verhuurgereed maken van verhuureenheden.

Uit DUWO’s jaarverslagen van 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016 blijkt dat DUWO beduidend minder daadwerkelijk  aan onderhoud uitgaf dan was begroot. Voor 2017 lijken de in DUWO’s begroting genoemde bedragen weer redelijk gerealiseerd te worden. Dat ligt in lijn met de trend dat de aannemers het na de crisisjaren weer druk hebben gekregen en er soms zelfs gebrek aan bouwmaterialen en bouwvaklieden is.

Om de onderhoudsbegroting in perspectief te plaatsen; DUWO verwacht in 2018 € 137.227.145,= aan inkomsten te ontvangen.  Oftewel DUWO wil 14,67% van de verwachte jaaropbrengst aan onderhoud gaan uitgeven. Natuurlijk worden deze miljoenen niet allemaal in uw buurt of straat uitgegeven. Zo zullen in een aantal woningcomplexen delen van het dak, CV-ketels, boilers en pompen worden vervangen. Ook is schilderwerk gepland.

Overzicht planmatig onderhoud 2018
Vulcanus heeft nog niet kunnen ontdekken of u op de DUWO website kunt u nalezen of en welke onderhoudswerkzaamheden voor uw DUWO of Woningbouwvereniging Bergopwaarts woongebouw gepland staan.

Om deze documenten te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]