Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Op 7 april 2009 is het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties open gegaan. Iedereen kan hier terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk oneerlijk handelen van corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke dubieuze en/of frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie zoals niet gemelde verkopen van woningen of buitenlandse deelnemingen en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders.

Bij integriteit gaat om het handelingen van organisaties en werknemers daarvan die in strijd zijn met de intentie van de wet. Het meldpunt pakt daarom ook meldingen over (bedrijfs)cultuur aan die leidt tot fraude en zelfverrijking bij een woningcorporatie of daaraan verbonden organisaties.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)beheert het Meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van de ontvangen meldingen. De VROM-Inspectie draagt meldingen alleen aan het Openbaar Ministerie over voor strafrechtelijke opsporing bij (ernstig) crimineel gedrag.

Geen klachtenbalie
Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties is niet bedoeld voor normale woonklachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een woningcorporatie, de huurcommissie of een andere instantie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of over de wijk of huurkwesties.

Corporatie medewerkers
Volgens de Governancecode moeten corporaties een zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’ hebben zodat medewerkers binnen de woningcorporaties misstanden kunnen melden.

Als een melding intern niet goed wordt aangepakt, kan een medewerker contact opnemen met het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Ook kunnen medewerkers van corporaties bij het Meldpunt terecht als zij vinden dat een externe partner hun integriteitmelding beter kan afhandelen.

Contact met het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Iedereen kan meldingen bij het Meldpunt Integritiet Woningcorporaties doen.
Het meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling.

Team Criminele Inlichtingen
Naast het Melpunt bestaat er nog een Team Criminele Inlichtingen. Dit team richt zich op (zware georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Huurcommissie] [Klachtencommissie] [Woningklachten] [Woningtoewijzing] [Ziek/gehandicapt] [Misstanden] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]