Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
16 september 2020

Zaken tussen u en DUWO

Voor zaken die tussen huurder en verhuurder spelen, zoals de dienstverlening door individuele corporatiemedewerkers heeft DUWO met diverse andere woningcorporaties een eigen klachtencommissie ingesteld.

Voor dergelijke zaken kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid.

Voordat u een geschil tegen woningcorporatie DUWO bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid aanhangig maakt moet u DUWO eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen inzake uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Huurcommissie] [Klachtencommissie] [Woningklachten] [Woningtoewijzing] [Ziek/gehandicapt] [Misstanden] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]