Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Zaken tussen u en DUWO

Voor zaken die tussen huurder en verhuurder spelen, zoals de dienstverlening door individuele corporatiemedewerkers heeft DUWO met diverse andere woningcorporaties een geschillencommissie ingesteld.

Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan  moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te  nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen.

Deze is bereikbasar via de website Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Ook huurders van DUWO buiten Zuid Holland kunnen een geschil over het  handelen van hun corporatie voorleggen aan de geschillencommissie.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Huurcommissie] [Klachtencommissie] [Woningklachten] [Woningtoewijzing] [Ziek/gehandicapt] [Misstanden] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]