Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
16 september 2020

Informatie links

Het Links-gedeelte van onze website bevat doorverwijzingen naar voor sommige leden van Vulcanus interessante achtergrondinformatie.

Om doorverwezen te worden moet u de link van uw keuze aanklikken. Daarna zult u naar de website welke de informatie bevat gaan.

Om sommige documenten te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

Met de Huurprijscheck kunt u berekenen wat de maximale (kale) huurprijs is van uw woning.
Het aantal punten van uw woning kunt u ook bepalen via Puntensysteem huurwoning.

De Servicekostencheck geeft u informatie over de verschillende servicekostenposten. Met deze check kunt u inschatten of de servicekosten voor uw woning redelijk zijn.

De Onderhoudscheck geeft een indicatie wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

Op de Huurtoeslag pagina van de Belastingdienst kunt u nakijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Op Woonnet Haaglanden kunt u het het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Haaglanden zien en u informeren over hoe u zich hiervoor moet inschrijven.

Op Huurrecht kunt u antwoorden op een aantal vragen over het huurrecht bij het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum inzien.

In de nota’s Regionale Prestatieafspraken Haaglanden en Regionale Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden en de Huisvestingsverordening Delft 2019 kunt u de gemaakte afspraken tussen gemeentes en woningcorporaties over onderwerpen als het huisvesten van de doelgroep van corporaties, nieuwbouw, woonruimteverdeling en duurzaamheid vinden.

Beoordeling van DUWO, Bergopwaarts of een andere woningcorporatie (Corporatie in Perspectief) en de daarbijbehorende achtergrondinformatie

Toezichtsbeoordelingen van de Rijksoverheid betreffende DUWO en Bergopwaats.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]