Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
7 april 2021

Huurdersonderhoud en serviceabonnement

In het huurrecht is vastgelegd dat de huurder verantwoordelijk is voor kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen en deurbel. Op de website van de Huurcommissie kunt u zien wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is. Ook geeft de Onderhoudscheck informatie over welke stappen u kunt ondernemen wanneer u er als huurder of verhuurder samen niet uitkomt.

Voor het uitvoeren van de kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden waar de huurder voor verantwoordelijk is biedt DUWO het serviceabonnement aan. Daarmee worden tegen een maandelijkse vergoeding de genoemde kleine klusjes aan uw woning uitgevoerd. Bij zelfstandige woningen is het afsluiten van een serviceabonnement vrijwillig.

Als een serviceabonnement voor een zelfstandige woning de huurder niet langer bevalt, staat het de huurder vrij om het serviceabonnement bij de verhuurder op te zeggen. De opzegtermijn voor het serviceabonnement bij een zelfstandige woning is volgens de DUWO-website een maand.

Als u geen serviceabonnement met DUWO hebt afgesloten kunt u, als u dat wilt, DUWO opdracht geven om een kleine reparatie uit te voeren. In dat geval zal DUWO u per klus vastgestelde tarieven berekenen.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen dergelijke kleine reparaties voor eigen rekening helemaal buiten DUWO om uit te (laten) voeren.

In de DUWO-brochure Veranderingen aan de woning en Onderhoud en serviceabonnement kunt u meer vinden over het via het serviceabonnement afkopen van kleine onderhoudswerkzaamheden welke normaal gesproken voor rekening van de huurder komen. De kleine onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen en eventueel kunnen worden afgekocht via het serviceabonnement kunt u vinden in het DUWO onderhoudsoverzicht.

Om dit document te kunnen bekijken heeft u een programma dat PDF-bestanden kan lezen nodig.
Adobe Reader is een gratis te downloaden programma, waarmee u PDF-bestanden kunt lezen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]