Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Huurcommissie

Heeft u als huurder een geschil met uw verhuurder over:

 • de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar nadat u uw woning heeft gehuurd;
 • huurverlaging;
 • all-in prijs;
 • huurverhoging (na rappelbrief van de verhuurder);
 • woningverbetering en huurprijs;
 • onderhoud en huurprijs: verzoek om tijdelijke huurverlaging;
 • servicekosten: maandelijks voorschot;
 • servicekosten: eindafrekening met DUWO.

Dan kunt daarvoor terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie biedt via internet een aantal checks aan om te kunnen zien of uw huurprijs en servicekosten redelijk zijn. Ook kunt u een indicatie krijgen voor welke soort onderhoud u en uw verhuurder verantwoordelijk zijn.

 • Met de Huurprijscheck kunt u berekenen wat de maximale (kale) huurprijs is van uw woning.
 • De Servicekostencheck geeft u informatie over de verschillende servicekostenposten. Met deze check kunt u inschatten of de servicekosten voor uw woning redelijk zijn.
 • De Onderhoudscheck geeft een indicatie wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.
[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Huurcommissie] [Klachtencommissie] [Woningklachten] [Woningtoewijzing] [Ziek/gehandicapt] [Misstanden] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]