Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
15 november 2019

GLUURSCHADEVERGOEDING CLAIMEN BIJ BELASTINGDIENST

Huurders van DUWO en Bergopwaarts woningen die niet in de laagste inkomenscategorie zaten kregen in de jaren 2013, 2014 en 2015 inkomensafhankelijke huurverhogingen door DUWO aangezegd. Deze maatschappelijk omstreden extra hoge huurverhogingen staan ook bekend als zogenaamde ‘gluurverhogingen’. Hoewel DUWO ze niet meer toepast waren en zijn de ‘gluurverhogingen’ bij de leden van Vulcanus niet populair.

Rechtszaken Gluurverhoging
De Woonbond voert sinds jaren rechtszaken tegen de ’gluurverhoging’. Dat is de inkomensafhankelijke huurverhoging die vanaf 2013 mogelijk is door verhuurders via de Belastingdienst in inkomensgegevens van huurders te laten gluren. In februari 2016 oordeelde de Raad van State, na een jarenlang juridisch gevecht, echter dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen niet aan verhuurders had mogen verstrekken. Dit was namelijk in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Dat oordeel maakte dat de gluurwebsite van de Belastingdienst voor verhuurders in 2016 eventjes op zwart ging tot het kabinet Rutte II met nieuwe (nood)regelgeving het gluren weer toeliet.

De Woonbond is na het mislukken van overleg met de betrokken partijen naar aanleiding van het oordeel van de Raad van State eind 2016 een juridische procedure (een zogenaamde collectieve actie) gestart tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. De advocaten van de Woonbond eisen in een notendop dat alle gedupeerde huurders gecompenseerd worden en dat de onrechtmatig verhoogde huurprijs omlaag gaat. De Woonbond stuurde daarmee dus aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders, zodat huurders zich dus hier niet voor hoeven aan te melden. Ook zal het dan niet uitmaken of een verhuurder wel of niet is aangesloten bij een koepelorganisatie.

Omdat de rechtszaak ‘gluurverhoging’ naar schatting om een totaalbedrag van € 365.000.000 (365 miljoen) gaat, zullen de gedaagden zich tot het uiterste verweren tegen de eis van de Woonbond. De uitspraak in eerste aanleg werd door de Rechtbank Den Haag 3 keer uitgesteld. Op 10 januari 2018 vonniste de Rechtbank Den Haag ongunstig voor de Woonbond. De Woonbond heeft daarop een pro forma hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag en wacht ondertussen een uitspraak van de bestuursrechter over de inkomensafhankelijke huurverhogingen af om het pro forma hoger beroep nader te motiveren. Een definitieve uitspraak van de rechter kan mogelijk nog lang op zich laten wachten. Indien de Woonbond ooit van de rechter (grotendeels) gelijk krijgt heeft dat ingeval van DUWO waarschijnlijk gevolgen jegens de huurders welke in de jaren 2013, 2014 en 2015 inkomensafhankelijke huurverhogingen door DUWO kregen aangezegd.

In 2018 was er ook een voor huurders gunstige uitspraak. De daarvoor gevolgde route vereist alleen wat doe het zelf werk van huurderskant.

Als huurder schadevergoeding claimen bij Belastingdienst
Een huurder kan, binnen de hiervoor geldende verjaringstermijn van vijf jaar, schadevergoeding(en) vorderen bij de Belastingdienst. Op 26 april 2018 besliste de Rechtbank Den Haag dat de Belastingdienst een huurder € 554,10 aan schadevergoeding, € 168,00 aan griffierecht en € 501,00 aan proceskosten moest betalen als gevolg van de onrechtmatige verstrekking van inkomensgegevens. De schadevergoeding werd toegekend over de periode 1 juli 2013 tot 1 april 2016. Deze zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag bij de Raad van State. Ook de huurder ging in hoger beroep, onder meer omdat de berekening van de schadevergoeding volgens de huurder niet klopt. Op 8 april 2019 diende het hoger beroep. De Woonbond hoopt op uitspraak van de Raad van State in 2019. Gezien eerdere ‘gluurverhoging’ rechtszaken en uitstellen in deze zaak zijn vertragingen tot eind en voorbij het jaar 2019 denkbaar. De hoger beroep uitspraak kan dus nog lang op zich laten wachten. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoedingen aan huurders uit.

Als u een schadevorderingsprocedure wilt starten helpt de website van de Woonbond u met een Microsoft Word modelbrief aan de Belastingdienst en een bijbehorend Microsoft Excel schadevergoeding-berekentool op weg. Een dergelijke claimprocedure is een zaak tussen een huurder (u) en de Belastingdienst en geen collectieve zaak. Andere huurders kunnen zich dus niet bij uw claim aansluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw brief.

Modelbrief schadeclaim inkomensafhankelijke huurverhoging
De modelbrief van de Woonbond is om de Belastingdienst aansprakelijk te stellen voor de schade en ook om verjaring te stuiten (om te voorkomen dat u te laat bent met het indienen van uw vordering). U hoeft hiervoor niet de uitspraak in het hoger beroep bij de Raad van State af te wachten. Het kan zijn dat de Raad van State anders oordeelt dan de Rechtbank Den Haag deed in april 2018. De Raad van State zou bijvoorbeeld kunnen oordelen dat niet de bestuursrechter maar de civiele rechter bevoegd is in deze kwestie. Dan is de Woonbond weer afhankelijk van twee andere lopende rechtszaken over de extra huurverhoging bij de civiele rechter waar de uitspraken van moeten worden afgewacht.

Belastingdienst wordt tureluurs geclaimd
De Belastingdienst ontvangt kennelijk veel schadeclaims van huurders die ooit inkomensafhankelijke extra hoge huurverhogingen kregen opgelegd. Daaronder zitten ook huurders die lid zijn van Vulcanus. Deze Vulcanus-leden komen in hun claim soms op duidelijk hogere schadevergoedingsvorderingen uit dan € 554. Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen sinds juli 2018 een standaardbrief van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht. Huurders hoeven niet te reageren op deze brief. Huurders die nog geen ‘gluurverhoging’-vordering richting Belastingdienst hebben gestuurd kunnen dit blijven doen.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2019] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Woningtoewijzing] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]