Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
31 maart 2020

Energielabel

Het verplichte energielabel, dat in 2008 werd ingevoerd, geeft huurders en woningbezitters inzicht in de energiezuinigheid van hun woning door middel van de energie-index. Die wordt bepaald door de gebouweigenschappen en verwarmingsinstallaties, wat wordt uitgedrukt in het jaarlijks energieverbruik in megajoules per vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m2).

Energielabel

Het energielabel is dus een oordeel over de energiezuinigheid van een huur- of koophuurwoning en vergelijkbaar met de kleurige pijltjes voor auto's of wasmachines. Het wordt vastgesteld en afgegeven door speciaal daarvoor gekeurde en gecertificeerde bouwtechnische adviseurs.

Bij het vaststellen van een energielabel krijgt de opdrachtgever een lijst met standaardmaatregelen om het energiegebruik van de woning te verlagen. Bijvoorbeeld: aanbrengen van dubbel glas, isoleren van dak, vloer en muren of het plaatsen van een HR-ketel voor verwarming en water. Eind 2009 was een kwart van de woningvoorraad voorzien van een label. Het leeuwendeel van de gelabelde panden is een huurhuis, omdat kopers en verkopers van koophuizen nu vaak bij de verkoop afspreken geen behoefte aan de vaststelling van een energielabel te hebben. Woningen jonger dan 10 jaar hoeven niet van een energielabel te worden voorzien.

Energielabel via internet op te vragen
De overheid heeft een website waarop iedereen de energielabels van alle gebouwen in Nederland kan opvragen. Natuurlijk moet het gebouw van uw interesse wel over zo’n label beschikken, want lang niet alle gebouwen zijn van een geldig energielabel voorzien.

Op Energielabel opvragen kunt u met behulp van een postcode en huisnummer nakijken of het bij die postcode en huisnummer behorende pand over een energielabel beschikt, wat het label is en wanneer het label is afgegeven en verloopt.

Energielabel niet meer makkelijk te omzeilen
De energieprestatie van woningen heeft invloed op de huurprijs. Een verhuurder moet nieuwe huurders informeren over de energieprestatie van de woning (voor bestaande huurders geldt die verplichting niet altijd).

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2020] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]