Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
20 februari 2020

Energielabel

Het verplichte energielabel, dat in 2008 werd ingevoerd, geeft huurders en woningbezitters inzicht in de energiezuinigheid van hun woning door middel van de energie-index. Die wordt bepaald door de gebouweigenschappen en verwarmingsinstallaties, wat wordt uitgedrukt in het jaarlijks energieverbruik in megajoules per vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m2).

Energielabel

Het energielabel is dus een oordeel over de energiezuinigheid van een huur- of koophuurwoning en vergelijkbaar met de kleurige pijltjes voor auto's of wasmachines. Het wordt vastgesteld en afgegeven door speciaal daarvoor gekeurde en gecertificeerde bouwtechnische adviseurs.

Bij het vaststellen van een energielabel krijgt de opdrachtgever een lijst met standaardmaatregelen om het energiegebruik van de woning te verlagen. Bijvoorbeeld: aanbrengen van dubbel glas, isoleren van dak, vloer en muren of het plaatsen van een HR-ketel voor verwarming en water. Eind 2009 was een kwart van de woningvoorraad voorzien van een label. Het leeuwendeel van de gelabelde panden is een huurhuis, omdat kopers en verkopers van koophuizen nu vaak bij de verkoop afspreken geen behoefte aan de vaststelling van een energielabel te hebben. Woningen jonger dan 10 jaar hoeven niet van een energielabel te worden voorzien.

Energielabel via internet op te vragen
H
et Ministerie van VROM heeft een website waarop iedereen de energielabels van alle gebouwen in Nederland kan opvragen. Natuurlijk moet het gebouw van uw interesse wel over zo’n label beschikken, want lang nog niet alle gebouwen zijn van een energielabel voorzien.

Op Energielabel opvragen kunt u met behulp van een postcode en huisnummer nakijken of het bij die postcode en huisnummer behorende pand over een energielabel beschikt en wat het label is.

Energielabel in 2013 niet meer makkelijk te omzeilen
Het kabinet komt met een sluitend systeem waardoor huurders en huizenkopers ervan op aan kunnen dat hun nieuwe woning beschikt over het verplichte energielabel zodat zij zonodig energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Huurders zijn bij een nieuw huurcontract een deel van de huur niet verschuldigd zolang de verhuurder de woning niet heeft gelabeld. Voor de koopmarkt geldt dat bij een woning zonder label geen eigendomsoverdracht kan plaatsvinden. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil het sluitende systeem zoals een Europese richtlijn voorschrijft uiterlijk op 1 januari 2013 in laten gaan. Voor huurwoningen die niet vallen onder het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt het Burgerlijk Wetboek aangepast. Een huurder hoeft bij een nieuw contract een deel van de huur niet te betalen zolang het label ontbreekt. Voor woningen die wel onder het WWS worden aangeboden, ligt er al een wetsvoorstel dat de maximale huurprijs koppelt aan de prestatie op het label. Het kabinet bereidt een wijziging op de Kadasterwet voor zodat er bij verkoop zonder energielabel geen inschrijving volgt. De woning kan dan niet worden overdragen.

De maatregelen gelden ook voor bedrijfspanden en kantoren. In advertenties voor deze gebouwen moet bovendien de klasse op het energielabel worden vermeld als er eerder al een label verstrekt is. Eigenaren en beheerders van overheidsgebouwen met een publieksfunctie moeten het energielabel zichtbaar bevestigen anders volgt er een dwangsom. In andere gebouwen waar veel publiek komt, zoals winkels, moet uiterlijk vanaf 1 januari 2013 het energielabel zichtbaar zijn als er eerder door de aankoop of huur van het pand al een energielabel was toegekend. eerder door de aankoop of huur van het pand al een energielabel was toegekend.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2020] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Woningtoewijzing] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]