Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Energiebesparende maatregelen voor uw woning

Voor huurders is het mogelijk om hun verhuurder aan te zetten/juridisch te verplichten om hun woning (beter) te isoleren en minstens 10 jaar oude verwarmingsketels met een rendement van minder dan 80% te vervangen. De huurder (u dus) moet daarvoor een brief aan de verhuurder schrijven met een redelijk voorstel tot energiebesparing. Hieraan is de verhuurder verplicht mee te werken. Dit afdwingbare recht is ontstaan, omdat veel verhuurders behoudens praten over energiebesparende maatregelen en verduurzaming van hun woningportefeuille in de praktijk op dat vlak weinig presteren. Daarnaast vindt de Rijksoverheid het zetten van flinke stappen in de verduurzaming en meer energie-efficiënt maken van de woningvoorraad belangrijk.

Energiebesparende maatregelen bieden voor de huurder financiële voordelen in de vorm van een lagere energierekening. De regering wil bovendien aardgas steeds duurder maken en daarnaast neemt bij energiebesparende maatregelen het wooncomfort voor de huurder vaak toe. Voor de verhuurder zijn er ook voordelen. De waarde van de woning wordt verhoogd en voor het investeren in energiebesparende maatregelen aan een woning mag de verhuurder een redelijke huurverhoging toepassen. Wegens de lagere stookkosten gaan de maandelijkse woonlasten (huur + energiekosten) voor de huurder meestal omlaag.

Modelbrief verzoek om energiebesparende maatregelen
Hier vindt u een modelbrief in MS Word formaat waarmee u verhuurder Stichting DUWO om energiebesparende maatregelen voor uw woning verzoekt. De brief is opgesteld door de Woonbond en kan met een andere adressering natuurlijk ook gebruikt worden voor een andere verhuurder. Voordat u de brief verstuurt moet u in ieder geval de geel gemarkeerde tekst invullen of vervangen. Als u dat beter vindt kunt u ook andere aanpassingen maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw brief.

Uitleg bij modelbrief verzoek om energiebesparende maatregelen
(tegen redelijke huurverhoging, op basis van beleid Huurcommissie)

Wat is een redelijke huurverhoging?
In de brief gaan we ervan uit dat u in ruil voor de energiebesparende maatregelen bereid bent een huurverhoging te betalen die overeenkomt met wat de Huurcommissie redelijk acht. Wat volgens de Huurcommissie redelijk is kunt u nazoeken in het beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering.

Om te berekenen waar uw huurverhoging op kan uitkomen kunt u het rekenprogramma erbij pakken dat ook veel verhuurders gebruiken als zij een huurverhoging berekenen. U vindt dat op https://www.samenenergiebesparen.nl/tools/rekenmodule-huurverhoging-na-woningverbetering/.

Kijk voordat u dit programma invult in het beleidsboek. Want daarin staan - per energiebesparende maatregel - de afschrijvingstermijnen die de Huurcommissie redelijk vindt. Die heeft u nodig om het programma goed in te vullen. Ook wordt in het beleidsboek uitgelegd met welk rentepercentage u moet rekenen.

Waarom denken bij verzenden?
Verstuurt u de brief alleen per papieren post? Dan is het verstandig om dat aangetekend én per gewone post te doen. En om een kopie voor uzelf te bewaren. Verstuurt u de brief (ook) per e-mail? Bewaar de mail die u heeft verzonden dan goed.

Welke bijlagen meesturen?
We raden u aan eerst te bedenken welke energiebesparende maatregelen u wenst, vervolgens twee offertes op te vragen bij isolatiebedrijven en deze offertes mee te sturen met uw brief. Verder raden we aan het Beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering als bijlage mee te sturen.

Wat als uw verhuurder weigert?
Weigert uw verhuurder in te gaan op uw verzoek om energiebesparende maatregelen tegen een redelijke huurverhoging? Dan kunt u via een juridische procedure afdwingen dat uw verhuurder de maatregelen toch moet nemen. Dat volgt uit Artikel 243 Burgerlijk Wetboek  Boek 7. Zie hiervoor tevens de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op 13 juni 2017 ECLI:NL:RBROT:2017:4559. Als u een juridische procedure gaat voeren is het meestal wel nodig dat u rechtshulp inroept. Voor advies daarover kunt u - als u lid bent van de Woonbond - bellen met de Huurderslijn: 020-5517755.

Wat als u in Amsterdam woont?
Huurders die in Amsterdam wonen kunnen ook bij !WOON (www.wooninfo.nl ) terecht voor gratis ondersteuning bij het hele traject van eerste brief tot - als dat nodig is - de gang naar de kantonrechter. De ervaring leert gelukkig dat een gang naar de kantonrechter meestal niet nodig is bij een redelijk verzoek.

Wat als uw woning achterstallig onderhoud heeft?
Zijn er in uw woning niet alleen energiebesparende maatregelen gewenst, maar is er ook sprake van achterstallig onderhoud? Dan is dit niet de juiste brief voor uw situatie. In dat geval moet u de verhuurder schriftelijk sommeren het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daar hoort in geen geval een huurverhoging bij!

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]