Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Bewonersenquête

Een steeds wisselend deel van de leden van Huurdersorganisatie Vulcanus ontvangen enquêtes waarmee het Vulcanus bestuur onder de Vulcanus-leden informatie wil verzamelen over wat zij van hun woning en woonomgeving vinden en of zij tevreden zijn over de dienstverlening van hun verhuurder DUWO en Vulcanus. Daarnaast kunnen zij aangeven hoe zij over woongerelaterde onderwerpen denken. De ingevulde enquête kan met een bijgevoegde retourenveloppe kosteloos worden teruggestuurd naar het secretariaat van Vulcanus.

Hopelijk sturen net als in het verleden veel geënquêteerden de enquête terug. Vulcanus hoopt hierop, omdat met veel beoordelingen en meningen betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken over wat de leden in algemene zin over allerlei zaken vinden.

Ter voorkoming van onzuivere resultaten en omdat niet alle leden (graag) met internet werken worden de bewonersenquêtes niet via internet aangeboden.

Vanzelfsprekend krijgen DUWO of andere partijen in de enquêtes geen inzage, want gegevens van leden van Vulcanus worden nooit aan derden verstrekt en zorgvuldig behandeld en verwerkt.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]