Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Laatste wijziging:
29 maart 2019

Baas voor DUWO

Via een e-mail van directeur Public Affairs G. Mul van woningcorporatie DUWO mocht het bestuur van Vulcanus in december 2017 kennisnemen van het plotseling aftreden van de voorzitter van de Raad van Bestuur van DUWO, de heer A.N. Fraaij. De voorzitter van de Raad van Bestuur  is in gewoon Nederlands de baas van de hele DUWO organisatie.

Als reden voor het vertrek werd gebrek aan synergie tussen de Raad van Bestuur en organisatie genoemd.

Voor het goede begrip, de Raad van Bestuur van DUWO bestond in december 2017 uit de heer A.N. Fraaij in de functie van voorzitter bestuur en mevrouw H.M. de Vreese in de functie van bestuurder.

Onder het begrip synergie valt veel toe te lichten en ook uit te leggen als het gaat om een vroegtijdig vertrek van een in september 2016 benoemde voorzitter.

Het bestuur van Vulcanus heeft bij de Raad van Commissarissen van DUWO per brief aangegeven een nadere mondelinge toelichting te willen krijgen over de werkelijke reden waarom de heer Fraaij zijn functie heeft neergelegd.

Vulcanus heeft de Raad van Commissarissen van DUWO laten weten dat een goed bestuur behoudens voor de DUWO-organisatie ook van groot belang is voor de huurders van DUWO en de maatschappij. Daarom werd verzocht om het bestuur van Vulcanus te betrekken bij de invulling daarvan.

De DUWO commissarissen F. Koopman en J. Nederlof werd in april 2018 tijdens een onderling gesprek meegegeven de hele Raad van Commissarissen van DUWO te melden dat Vulcanus aandringt op spoedige kwalitatieve versterking van de Raad van Bestuur van DUWO. De heren Koopman en Nederlof vertelde het bestuur van Vulcanus dat Raad van Commissarissen van DUWO in de toekomst de Raad van Bestuur van DUWO weer uit twee leden wil laten bestaan.

Vulcanus adviseerde de Raad van Commisarissen van DUWO in mei 2018 de Raad van Bestuur van DUWO voor 1 augustus 2018 te versterken met een lid met ruime kennis en ervaring op het vlak van woningcorporaties. Omdat de baas van DUWO in de hoogst mogelijke bezoldigingsklasse H valt (dat is voor 2018 een jaarsalaris tot € 187.000) moeten dergelijke kandidaten te werven zijn.

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Huurbeleid 2018] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Woningtoewijzing] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Baas voor DUWO] [Fusie mislukt] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]