Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Honderd jaar woningcorporatie Hof van Delft, nu DUWO

Het bestuur van Vulcanus is samen met DUWO hard aan het werk geweest het vernoemde 100-jarig bestaan van de woningcorporatie inhoud te geven.

Aan de Professor Schermerhornstraat vlakbij het Rijn-Schiekanaal en ten zuiden van de Botanische Tuin is een stuk campus ontstaan op een voor de burgers van Delft goed toegankelijke plek.

Kunstwerk 100 jaar Hof van Delft DUWO 1

De nieuwe campus is aangekleed met een op 5 oktober 2017 door Vulcanus en DUWO onthult kunstwerk dat doet herinneren aan de oprichters van de Neutrale Coöperatieve Bouwvereniging “Hof van Delft”.

Dat waren:
Pieter Reedijk, spoorarbeider
Johannes Reedijk, spoorbeambte
Catharinus van Katwijk, tabaksverwerker
Andries Cornelis van Schaik, bankwerker

Hof van Delft heeft zich vanaf de oprichting op 8 november 1916 ingezet om verkrotting in Delft te voorkomen.

Om inspiratie te blijven geven aan het waarmaken van de fijn wonen voor iedereen droom van deze vier voorvechters is het kunstwerk van de nodige lichtaccenten voorzien.

Kunstwerk 100 jaar Hof van Delft DUWO 3

Kortom het zal duidelijk zijn dat het bestuur van Vulcanus er aan hecht dat dit kunstwerk van de hand van kunstenaar Pim Vlug in Delft als ontmoetingsplek zal dienen.

Meer van de onthulling van het Kunstwerk 100 jaar Hof van Delft / DUWO  kunt u zien op door met uw muis op het onderstaande bioscoopfilm plaatje te klikken of anders deze YouTube link te volgen.

Filmstart Onthulling Kunstwerk 100 jaar Hof van Delft DUWO

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Bewonersenquête] [Woonverzekeringen] [Woonvisie politiek] [Rookmelders] [Huurtoeslag] [Gluurschadeclaim] [Puntensysteem] [Energielabel] [Energie besparen] [Onderhoud] [Beoordeling DUWO] [Topinkomens] [Commissarissen] [Prestatieafspraken] [Woonvisie Delft] [100 jaar jubileum] [Oproep ALV] [Warmteplan Delft] [Woningmarkt 1] [Woningmarkt 2] [Huurbeleid] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]