Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

Welkom op onze website

Wie zijn wij
Huurdersorganisatie Vulcanus is een belangenbehartigingsorganisatie voor huurders van alle woongelegenheden van woningcorporatie Stichting DUWO en woningen van derden in beheer bij DUWO.

Vulcanus werkt vanuit een eigen visie en is ingericht als een open, laagdrempelige vereniging om een goede wisselwerking tussen de leden, het bestuur en de met Vulcanus samenwerkende bewonerscommissies te bevorderen. Vanzelfsprekend worden alle belangrijke beslissingen door de leden van Vulcanus genomen en kan iedere huurder van een woning van DUWO of in beheer bij DUWO door lid te worden van de vereniging zich aansluiten bij Vulcanus.

Wat doen wij
Huurdersorganisatie Vulcanus zet zich ervoor in dat bij verhuurder DUWO duidelijk het huurdersbelang doorklinkt, zodanig dat de huurders dit kunnen merken aan de prijs/kwaliteitsverhouding en betaalbaarheid van de woningen, alsmede een goed en doelmatig onderhoud van de woningen, een goed beheer van de woonomgeving en een adequate dienstverlening door DUWO. Tevens let Vulcanus op dat haar leden rechtspositioneel correct worden behandeld.

Naast bestaande huurdersbelangen is de inzet van Vulcanus er onder andere ook op gericht dat een groot deel van de beschikbare sociale huurwoningvoorraad bereikbaar dient te zijn en te blijven voor huishoudens met een laag inkomen, die een zwakke positie innemen op de woningmarkt en andere specifieke doelgroepen.

Met de combinatie van leden, ledenvergadering, bestuur en bewonerscommissies kan door Vulcanus krachtdadig en inhoudelijk sterk voor de collectieve belangen van de huurders worden opgekomen.

Vulcanus en de coronacrisis
Door haar organisatiestructuur en werkwijze, had Vulcanus niet erg veel last van de coronacrisis. Normaal bijeenkomen kon binnen de overheidsrichtlijnen, welke fysieke ‘sociale interactie’ binnen Vulcanus en met andere partijen beperkten, niet. Door de nieuwe werkwijze was dat geen gemis. De verhoogde vergaderdrempel heeft laten zien dat veel zaken zelfs beter schriftelijk kunnen worden afgehandeld.
 

[Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Informatie links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]